Pamtech Finland Oy

Asiakkaamme

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa putkipostijärjestelmän ominaisuudet ja toimivuus on otettu tarkasti huomioon sairaalan laajentuessa ja kehittyessä.

Taysin putkipostijärjestelmä laajenee kolmeen uuteen sairaalarakennukseen

Pamtech laajentaa Tampereen yliopistollisen sairaalan putkipostijärjestelmää etupihalle valmistuviin N-, D- ja L-rakennuksiin. Taysin järjestelmä on yksi Suomen suurimpia ja sillä on kriittinen asema laboratorionäytteiden ja verivalmisteiden nopeissa kuljetuksissa. Sairaalainsinööri Tommi Läärän ja käyttöpäällikkö Jukka Alangon mukaan putkipostin toimintavarmuus ja tiivis yhteistyö nousevat nyt entisestäkin suurempaan rooliin sairaalan kasvaessa voimakkaasti.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on käynnissä sen historian suurin rakennushanke. Etupihalle valmistuu vuosina 2018–2020 kolme uudisrakennusta ja uusi maanalainen pysäköintihalli, joiden kokonaispinta-ala on 90 000 neliötä. Lisää uudistamiskohteita on tulossa 2020-luvulla. Myös vanhoja osin huonokuntoisia tiloja kunnostetaan. Sairaalan alkuperäinen rakennuskanta on 1960-luvulta.

Mittavalla uudistusohjelmalla turvataan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asukkaille nykyvaatimusten mukaiset terveyspalvelut ja samalla muodostetaan Taysista vahva erikoissairaanhoidon keskus.

Ensimmäinen etupihan kohteista, uusi Sydänsairaala eli N-rakennus valmistui toukokuussa 2018. Syksyllä 2019 otetaan käyttöön Lastensairaala eli L-rakennus ja vuoden 2020 alussa kohteista suurin, yhdeksänkerroksinen D-rakennus, johon tulee synnytysosasto, tuki- ja liikuntaelinsairaala sekä sairaalan uusi pääaula. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.

Pamtech vastaa sairaalan putkipostijärjestelmän laajentamisesta uudisrakennuksiin.

Korvaamaton osa sairaalan toimintaa

Pamtechin toimittama Sumetzbergerin järjestelmä on ollut Taysin vanhoissa rakennuksissa käytössä jo 17 vuotta. Kyseessä on yksi Suomen suurimpia putkipostijärjestelmiä. Kuuden kilometrin verran putkea kulkee jo nyt sairaala-alueen rakennusten välillä yhdistäen osastot toisiinsa. Asemia on 73. Laajennuksen myötä niiden määrä nousee lähes sataan.

Putkipostilla lähetetään potilaista otettuja näytteitä laboratorioon ja verivalmisteita osastoille ja leikkaussaleihin. Päivittäin lähetyksiä on yli 1300. Erityisesti verikeskuksen ja laboratorion kiireellisissä lähetyksissä putkipostilla on kriittinen rooli.

”Putkipostijärjestelmä on meille korvaamaton. Kun leikkaussalissa potilas odottaa verta, sitä on saatava paikalle muutamassa minuutissa. Ilman putkipostia meillä olisi kolmessa vuorossa lähettejä, joiden olisi tunnettava nopeimmat reitit joka ikiselle osastolle. Henkilöstökustannukset olisivat rajuja”, sanoo sairaalainsinööri Tommi Läärä Taysista.

Juuri tässä on putkipostin etu. Napin painalluksella näytteet kulkevat analysoitavaksi laboratorioon ja veripussit niitä tarvitseville potilaille. Ne pakataan 30 sentin pituiseen ja halkaisijaltaan 16 senttiseen kuljetuskapseliin. Ilmanpaineen voimalla kapseli kulkee putkessa neljän metrin sekuntivauhtia. Saapuessaan asemalle kapselin vauhtia hidastetaan ja se putoaa pehmustettuun vastaanottokoriin noudettavaksi.

Läärän mukaan putkipostijärjestelmään ollaan Taysissa oltu erittäin tyytyväisiä. Tärkein mittari on järjestelmän toimintavarmuus. Tällä hetkellä se on 99,7 prosenttia.

Toimintavarmuuden merkitys korostuu sairaalan ruuhkahuippujen aikana, jolloin tarvitaan maksimimäärä samanaikaista kapasiteettia. Tämä on turvattu moniajolinjoilla, joiden ansiosta yhdessä linjassa voi samaan aikaan kulkea useita kapseleita. Kapselit ohjataan putkesta toiseen linjasiirtimien avulla. Näitä on Taysissa kaksi. Ne ovat Sumetzbergerin valmistamia, markkinoiden edistyksellisimpiä revolverilinjasiirtimiä.

”Järjestelmän toimintaa voisi kuvata siten, että moniajolinjat ovat moottoriteitä, joita pitkin kapselit ajavat rakennusten välit. Linjasiirtimet ovat vaihtoasemia. Niiden revolveri-nimitys juontaa siitä, että linjasiirtimessä on samalla tavalla pyörivä rulla, joka ’ampuu’ kapselit oikeille jatkolinjoilleen”, sanoo Taysin putkipostijärjestelmän toteutuksesta vastaava Topi Mäkelä Pamtechilta.

Taysin putkipostijärjestelmässä on kaksi revolverilinjasiirrintä ja kolmatta asennetaan parhaillaan.

Putkipostia ohjataan PowerControl-järjestelmällä. Se kertoo reaaliajassa jokaisen aseman, kapselin tai tunnin lähetysmäärät. Tiedot auttavat jatkokehittämisessä ja tulevaisuuden tarpeiden tunnistamisessa.

Päivittäistä seurantaa hoitaa Taysin monivalvomo.

”Päivystäjämme valvovat putkipostin toimivuutta 24/7. Jos vaikka huomamme, että jollain asemalla saapuvien lähetysten kori on täynnä, voimme soittaa tai käydä sanomassa asiasta osastolla. Isommissa kysymystilanteissa tukenamme on Pamtech, jolta saamme aina nopeasti apua – myös yöllä ja viikonloppuna. Meillä on valvottavana kymmeniä muitakin järjestelmiä, joten avun saaminen nopeasti helpottaa ylläpidon työtä”, sanoo Taysin käyttöpäällikkö Jukka Alanko.

Kilometri uutta putkilinjaa asennettavana

Sairaalan uudisrakennuksiin on tulossa 23 uutta putkipostiasemaa. Uutta putkilinjaa asennetaan yhteensä kilometrin verran. Järjestelmään lisätään kolmas linjasiirrin, jota varten on rakenteilla tekninen tila D-rakennuksen maanalaisiin huoltotiloihin.

Mittava laajennus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Taysin kanssa. Lähtökohtana ovat olleet sairaalan määrittämät tarpeet: kuinka monta asemaa uusilla osastoilla tarvitaan ja missä niiden tulee sijaita, jotta ne palvelisivat henkilökuntaa parhaiten.

Suunnittelu on aloitettu 2015. Näin putkipostin tilavaraukset on voitu huomioida jo aikaisessa vaiheessa rakennushanketta.

Työ on pitkälti yhteensovittamista muun tekniikan kanssa.

”Putkipostin putkella on iso kaarevuussäde, joten linjat vaativat paljon tilaa kääntymiselle. Putkipostin reiteillä onkin oltava tietty etuajo-oikeus talotekniikkasuunnittelussa”, sanoo Tommi Läärä.

Asennustyö on alkanut loppuvuodesta 2017. Läärä on tyytyväinen töiden etenemiseen.

”Projekti on sujunut hyvin aikataulussa. Pamtech on itsenäisesti hoitanut toteutusta urakoitsijan kanssa, reagoinut muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja sovittanut putkipostiasennuksia urakan muihin työvaiheisiin joustavasti. Kavereita on ollut jatkuvasti paikan päällä – käytännössä he ovat asuneet täällä kaksi vuotta, mikä on ollut projektin sujuvuuden kannalta hienoa”, hän kiittelee.

Käyttäjien tarpeet huomioidaan

Maaliskuussa 2019 uuden Lastensairaalan asemat on asennettu. Joka kerroksessa on kaksi asemaa. Niistä putkilinjat jatkuvat suoraan ylä- ja alapuolella oleviin kerroksiin, joissa on asemat samalla kohdalla.

Tommi Läärä ja Jukka Alanko käyvät asemat läpi yhdessä Pamtechin Toivo Mäkelän kanssa. Meneillään on asennustapatarkastus. Onko vastaanottokorissa pehmuste. Onko putkessa suojus, jotta putoava kapseli ei kolhi putkea. Ovatko kaapit yhteensopivia aseman kanssa.

Myös asetukset käydään läpi. Miten tieto kapselin saapumisesta ilmoitetaan: merkkivalolla, äänimerkillä vai molemmilla? Koska kyseessä on Lastensairaala, päädytään, että pelkkä merkkivalo riittää. Piippaukset voivat aiheuttaa pienille potilaille turhaa stressiä.

”Laadukas asennus”, herrat summaavat.

Aseman etupaneeliin kiinnitetään vielä osoitteisto. Siitä selviää jokaisen aseman numerokoodi, jonka käyttäjä näppäilee lähettäessään kapselia. Ennen käyttöönottoa Pamtech järjestää vielä koulutuksen käyttäjille.

Putkiposti kehittyy sairaalan mukana

Keväällä valmistuu kolmas linjasiirrinkeskus. Linjasiirrin itsessään mahtuu pieneen tilaan, mutta siihen yhdistyvien putkien kaarrokset vievät tilaa. Lisäksi samaa huonetta jakavat sähkökeskus, sähköhyllyt ja sprinkleriputket. On myös rakennettava portaita huoltamista varten, huomioitava turvaetäisyydet ja jätettävä tilaa kulkemiselle. Linjasiirrintila onkin tekniikan yhteensovittamisen ja Pamtechin työn todellinen taidonnäyte.

Kolmas linjasiirrintila on rakenteilla D-rakennuksen pohjakerrokseen. Sen yhteyteen tulee kapseleiden pesu- ja huoltotilat.

Taysin voimakas kehitys ei pääty etupihahankkeen valmistuttua. Uusia tiloja rakennetaan 2020-luvulla. Putkipostijärjestelmän tulee muokkautua sairaalan mukana. Olennaista on myös, että luotettavuus säilyy nykytasolla.

”Kun sairaala laajenee, ja tontillakin alkaa nyt olla kokoa, kohdistuu järjestelmien toimintavarmuuteen yhä suurempia paineita. Ylläpidon työn kannalta on tärkeää myös, että saamme tukea sellaiselta henkilöltä, joka tuntee koko ympäristön. Pamtechin kanssa meillä on hyvä vuoropuhelu, jonka merkitys korostuu nyt entisestään”, sanoo Jukka Alanko.

Entä miten putkiposti voi auttaa sairaalahenkilöstöä tulevaisuudessa?

Taysin laboratorion käytössä on jo automaattinen purkuasema, joka purkaa näytteet erikoiskapseleista itsenäisesti suoraan alustalle. Näin henkilökunnan aikaa ei kulu kapseleiden avaamiseen ja takaisin lähettämiseen. Automaatiota voidaan kehittää myös eteenpäin. Putkipostista saadaan näyteputket suoraan laboratorion automaatiolinjastoon. Myös lääkejakelu voidaan automatisoida putkipostin kautta. ID-korteilla voidaan jo määritellä tarvittavia käyttöoikeuksia.

Nykyisen järjestelmän laajennus otetaan käyttöön kesän jälkeen. Vielä ei ole lukkoon lyöty, minkälainen juhlallisuus ensimmäiseen lähetykseen liittyy. Se nähdään elokuussa.

Taysin etupihan uudisrakennukset otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2018-2020 aikana.

Kuva: Tays/ HTJ: Niko Laurila

Oli kyseessä sitten uusi järjestelmä, olemassa olevan laajennus tai vanhan järjestelmän saneeraus, ota yhteyttä, me autamme!

Sivukartta